In algemene zin is de Polikliniek Cardiogenetica bedoeld voor patiënten met (de verdenking op) een erfelijke hartziekte alsmede zijn/haar familieleden. Bij voorkeur heeft u bij de index-patiënt reeds  het noodzakelijke cardiologisch onderzoek verricht om tot een zo exact mogelijke diagnose te komen maar wij kunnen u in voorkomende gevallen ook helpen bij het stellen van een diagnose. Ook kunt personen verwijzen met in de familie één of meerdere gevallen van onverklaard plots overlijden op jong leeftijd.