Wetenschappelijke publicaties worden bijgehouden in een internationale database (PubMed). Hierin zijn ook alle publicaties te vinden waar onze afdelingen bij betrokken zijn:

Overzicht publicaties