De polikliniek Cardiogenetica

De polikliniek Cardiogenetica is een samenwerking tussen de afdeling Cardiologie (hartziekten) en de afdeling Klinische genetica (erfelijke ziekten) van het UMCG. Op de polikliniek wordt voorlichting geven over (mogelijk) erfelijk bepaalde hartziekten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar erfelijke hartziekten bij patiënten en/of hun familieleden. Dit onderzoek kan:

  • cardiologisch onderzoek zijn, bijvoorbeeld een hartfilm, een inspanningstest of een echo van het hart;
  • (bloed)onderzoek van het erfelijk materiaal (DNA-onderzoek).
  • Een combinatie van cardiologisch en DNA onderzoek

Als uit de resultaten blijkt dat een patient een erfelijke hartziekte heeft, dan kan dit gevolgen hebben voor de patiënt zelf en voor familieleden.