De polikliniek Cardiogenetica

Over deze afdeling

De polikliniek Cardiogenetica is een samenwerking tussen de afdeling Cardiologie (hartziekten) en de afdeling Klinische genetica (erfelijke ziekten) van het UMCG. Op de polikliniek wordt voorlichting geven over (mogelijk) erfelijk bepaalde hartziekten. Ook wordt er onderzoek gedaan naar erfelijke hartziekten bij patiënten en/of hun familieleden. Dit onderzoek kan:

1. Cardiologisch onderzoek zijn, bijvoorbeeld een hartfilm, een inspanningstest of een echo van het hart;
2. (bloed)onderzoek van het erfelijk materiaal (DNA-onderzoek).
3. Een combinatie van cardiologisch en DNA onderzoek.

Als uit de resultaten blijkt dat u een erfelijke hartziekte heeft, dan kan dit gevolgen hebben voor uzelf en voor uw familieleden. Als het nodig is komt u onder behandeling van de cardioloog.

Lees meer

Nieuws

Laatste ontwikkelingen
COVID-19 vaccinatie:
Lees verder
Klinisch geneticus Dr. Anne Herkert recent gepromoveerd

Klinisch geneticus Dr. Anne Herkert recent gepromoveerd op ‘cardiomyopathie bij kinderen’.

Lees verder