COVID-19 vaccinatie:

aanvullend advies m.b.t. patiënten met erfelijke hartritmestoornissen

Bericht van de werkgroep Cardiogenetica

In aanvulling op de reeds gepubliceerde aanbevelingen (nieuwsbrief 31/1/2021) met betrekking tot Corona vaccinatie bij patiënten met erfelijke hartritmestoornissen is er nog een hele kleine groep waarbij wij van mening zijn dat een klinische vaccinatie geïndiceerd is. Hierbij is het ons nog niet duidelijk wie er dan verantwoordelijk is voor het vaccin zelf. Ziekenhuis apothekers hebben daar niet zomaar beschikking over.

Wat ons aan gaat betreft het de volgende (categorie) patiënt(en):

  1. patiënt met een erfelijke aritmie syndroom (LQTS, CPVT) die eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad. De rationale hiervan is dat adrenaline sterk gecontraindiceerd is bij deze individuele patiënt en dus in ieder geval niet gegeven kan worden op een GDD prikpost.
  2. Patiënten die eerder in een aritmiestorm terecht zijn komen bij een onstekingsreactie. Om in aanmerking te komen voor klinische vaccinatie moet dat eerder zijn gebeurd. Dit betreft bv patiënten met een dubbele SCN5A mutatie.

Geschatte aantallen in heel Nederland is hooguit een patiënt of 10-20. Voor de eerste groep betreft bovenstaand een korte observatie na de prik (dus geen noemenswaardig effect op de logistiek), voor de 2de groep betref thet 2-3 dagen opname (maar deze groep is bijzonder klein).