Medewerkers van de afdelingen Klinische Genetica en Cardiologie verzorgen onderwijs aan studenten Geneeskunde, co-assistenten en artsen in opleiding tot specialist. Daarnaast verzorgen zij onderwijs aan onder meer studenten Life Science and Technology van de Rijksuniversiteit Groningen en bieden stageplaatsen aan studenten van het Hoger Laboratorium Onderwijs en de Hanze Hogeschool. Ook is er een actieve rol in na- en bijscholing van huisartsen en cardiologen in (Noord-)Nederland.