De afdeling Genetica heeft voor de psychosociale begeleiding twee maatschappelijk werkers in dienst. Zij kennen de gevolgen en de mogelijke problemen die kunnen ontstaan bij u of uw familieleden als u erfelijkheidsonderzoek doet.

Soms is het wenselijk hulp in te schakelen van een medisch maatschappelijk werker.

Bijvoorbeeld wanneer:

  • U wilt praten hoe u tot een weloverwogen keuze kunt  komen bij het wel of niet doen van erfelijkheidsonderzoek. Wat is in uw situatie de beste keuze? Wat is voor u het goede moment?
  • U en/of uw partner behoefte hebben aan ondersteuning bij het verwerken van de uitslag.
  • U en uw partner willen graag kinderen, maar de erfelijke aandoening niet doorgeven. Hoe komt u tot een keuze waarmee u beide verder kunt.
  • U graag hulp wilt bij het informeren van uw kinderen of andere familieleden over de erfelijke aandoening, die bij u is aangetoond.
  • U merkt dat het testen of de uitslag spanningen veroorzaakt in uw relatie.

Het maatschappelijk werk kan ook behulpzaam zijn bij het zoeken naar passende hulpverlening in uw eigen omgeving.

Bereikbaarheid

U kunt in contact komen met een maatschappelijk werker via het secretariaat van Klinische Genetica (050) 361 72 29. Het kan ook zijn dat uw behandelaar u in contact brengt met de maatschappelijk werker van de afdeling.