De follow-up polikliniek Erfelijke Hartziekten is speciaal voor dragers van de aanleg voor een erfelijke hartziekte en voor familieleden bij wie in de familie waarschijnlijk een erfelijke hartziekte speelt maar nog geen aanleg is gevonden. Kenmerkend voor deze groep mensen is dat zij (nog) geen of milde verschijnselen hebben van een aanleg of aandoening, waarvoor zij wel gecontroleerd maar vaak nog niet behandeld hoeven te worden. U krijgt bij elke controle onderzoeken van het hart en hoort (veelal) aansluitend van de gespecialiseerd verpleegkundige Erfelijke Hartziekten/ cardiogenetisch consulent de uitslagen van het onderzoek. Er wordt dan ook besproken of u hartklachten heeft, de bloeddruk wordt gemeten, er kan voorlichting worden gegeven en er wordt besproken of er nieuwe ontwikkelingen zijn in de familie. Aan het eind van het gesprek maakt de gespecialiseerd verpleegkundige Erfelijke Hartziekten/ cardiogenetisch consulent, in overleg met de cardioloog, met u afspraken over eventuele leefstijladviezen en de volgende controle. Deze polikliniek vindt elke dinsdagmiddag plaats in het UMCG en 1x per maand op vrijdagmiddag in het Antonius ziekenhuis in Sneek.