De afdelingen Klinische Genetica en Cardiologie van het UMCG besteden veel tijd aan wetenschappelijk onderzoek. Er lopen meerdere promotieonderzoeken. Met de nieuwste onderzoekstechnieken proberen we nieuwe oorzaken voor erfelijke hartziekten aan te tonen. Daarnaast zoeken we naar verklaringen voor de grote variatie in ernst en klachten bij de verschillende erfelijke hartziekten, ook binnen dezelfde families.

Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek worden gepresenteerd op (internationale) wetenschappelijke bijeenkomsten en in vakbladen.