Met het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor een gesprek bij de Klinische Genetica/ polikliniek Erfelijke Hartziekten van het UMCG. Het aanmeldformulier kunt u printen, invullen en na ondertekening door uw huisarts of cardioloog opsturen naar het vermelde adres. Zonder akkoord van uw huisarts of cardioloog kan uw aanmeldformulier niet in behandeling worden genomen, er dient namelijk altijd een verwijzer bij betrokken te zijn.

Aanmeldformulier